„Джулия – 2011” ООД с булстат: 201080446 разполага с удостоверение за администратор на лични данни с номер 423970

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нас. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. „Джулия – 2011” ООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
„Джулия – 2011” ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. „Джулия – 2011” ООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на „Джулия – 2011” ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на „Джулия 2011” ООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация със „Джулия – 2011” ООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.
Когато осъществявате достъп до интернет сайта на „Джулия – 2011” ООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
„Джулия – 2011” ООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин WWW.FANTASIA.BG без разрешението и знанието на своите родители или настойници. „Джулия – 2011” ООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
WWW.FANTASIA.BG не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в WWW.FANTASIA.BG, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на WWW.FANTASIA.BG, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в WWW.FANTASIA.BG са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на WWW.FANTASIA.BG са съгласни с факта, че фирма „Джулия – 2011” ООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Всеки регистриран в WWW.FANTASIA.BG потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.
Цели, за които може да се използва информацията:
WWW.FANTASIA.BG използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до WWW.FANTASIA.BG на посочените адрес или e-mail за контакти (България, гр. София, област София-град, квартал Надежда, бул. Рожен 31, магазин 1163, email:  sales@fantasia.bg). С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до WWW.FANTASIA.BG на посочените адрес или e-mail за контакти (България, гр. София, област София-град, квартал Надежда, бул. Рожен 31, магазин 1163, email: sales@fantasia.bg).

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения WWW.FANTASIA.BG. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Разкриване на информацията
WWW.FANTASIA.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент; б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; в) в други посочени в закона случаи.